อาชีวศึกษา

สอศ.จับมือ S&P เฟ้นสุดยอดฝีมือเด็ก อาชีวศึกษา ด้านอาหารไทย

ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา ได้เปิดเผยภายหลังการจัดงานแข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย เฟ้นหาสุดยอดฝีมือนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา ด้านการทำอาหารไทย (ประเภท อาหารสำรับไทย) ระดับประเทศ

โดยสำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับบริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้จัดการแข่งขันเพื่อชิงเงินรางวัลสูงสุดกว่า 230,000 บาท พร้อมโอกาสได้ร่วมงานกับ เอส แอนด์ พี เพื่อส่งเสริมทักษะการประกอบอาหารไทย ของนักเรียนอาชีวะ และสนับสนุนกำลังคนระดับอาชีวะสู่ตลาดแรงงานระดับสากล โดยมีนางภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ และนายวิทูร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง บุคลากร สอศ.เข้าร่วมงาน

โดย ว่าที่ ร.ต.ธนุ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทยในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ภาคเอกชนอย่าง เอส แอนด์ พี ได้แสดงจุดรวมในการเป็นพลังเพื่อพัฒนาประเทศ ระหว่างภาคเอกชนกับอาชีวะ ถือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวะ ได้นำความรู้ความสามารถ ทักษะในด้านการประกอบอาหารไทย มาใช้ในการแข่งขันเพื่อแสดงศักยภาพด้านทักษะวิชาชีพการประกอบอาหารไทย นำไปสู่การยกระดับทักษะฝีมือ สู่มาตรฐานวิชาชีพ

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีพด้านการประกอบอาหารไทย ที่ สอศ.มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาเชฟอาหารไทย ในสถานศึกษา สังกัด สอศ.ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ผ่านการขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

อาชีวศึกษา

ว่าที่ ร.ต.ธนุกล่าวอีกว่า โดยการแข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย จะเปิดรับสมัครนักเรียนในระบบ หรือระบบทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัด สอศ.

นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการและสาขาวิชาเชฟอาหารไทย ซึ่งจะเริ่มต้นแข่งขันระดับจังหวัดไปจนถึงระดับชาติ โดยทีมที่ชนะเลิศในระดับจังหวัด จะได้เป็นตัวแทนเข้าสู่การแข่งขันระดับภาค ได้แก่ ภาคตะวันออก และกรุงเทพฯ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา วันที่ 20 กรกฎาคม ภาคกลางที่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วันที่ 24 กรกฎาคม ภาคเหนือที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วันที่ 26 กรกฎาคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วันที่ 3 สิงหาคม และภาคใต้ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วันที่ 7 สิงหาคม สำหรับระดับชาติ จะจัดที่โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี ในวันที่ 7 กันยายน โดยทีมที่ชนะเลิศ S&P ได้สนับสนุนเงินรางวัลการแข่งขันมากกว่า 230,000 บาท โดยเริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน

นายวิทูร กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างเอส แอนด์ พี กับ สอศ.ในการจัดโครงการ “การแข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย” ครั้งนี้ เพื่อร่วมพัฒนาทักษะแรงงานวิชาชีพในการประกอบอาหารไทยให้เพียงพอ และมีศักยภาพตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมทางด้านอาหารที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย ให้มีศักยภาพเทียบเท่าระดับสากล พร้อมกับผลักดันให้อาหารไทยกลายเป็น ซอฟต์ พาวเวอร์ ที่จะช่วยยกระดับการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ secondcomingmission.com

แทงบอล

Releated